Přehled nabízených služeb

 • Prodej nemovitostí
 • Pronájem nemovitostí
 • odhad tržní ceny nemovitostí a stanovení ceny při prodeji i pronájmu
 • optimalizace rizik spojených s prodejem nebo koupí nemovitostí
 • profesionální prezentace nemovitostí na inzertních portálech a sociálních sítích
 • párování nabídky a poptávky, vyhledávání klientů mimo inzerci
 • doporučení způsobu financování nemovitosti přímo na míru podle potřeb daného klienta a jeho priorit

Právní servis

 • vyhotovení a podpis potřebných smluv spojených s realizací prodeje nebo koupě nemovitostí všeho druhu s pojištěným právníkem
 • kupní smlouvy
 • smlouvy o převodu družstevních práv a povinnosti
 • smlouvy o advokátní úschově
 • advokátní úschova
 • smlouvy o notářské úschově
 • notářská úschova
 • smlouvy o bankovní úschově
 • bankovní úschova
 • posouzení a odstranění právních vad

Další služby

V rámci realizace zakázky nebo samostatně zprostředkujeme vypracování

 • geometrického plánu pro rozdělení nebo scelení pozemků
 • prohlášení vlastníka, kterým se dům rozdělí na vymezené jednotky
 • revize komínů, plynových nebo elektrických rozvodů a zařízení
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy
 • odhady pro dědické řízení
 • finanční servis

Masivní inzerce Exportujeme na